ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดบ้านเกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 4

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านเกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทย… Read More

Continue Reading