เวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

เวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้… Read More

Continue Reading

เปิดงาน “Korat Organic Outlet” ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดงาน “Korat Organic Outlet” ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางกา… Read More

Continue Reading

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC-100 ไร่) จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริ ม… Read More

Continue Reading

รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการจัดทำหลักสูตรขนมไทยเพื่อสุขภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการจัดทำหลักสูตรขนมไทยเพื่อสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 📣📣 รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงก… Read More

Continue Reading

APIC NRRU ลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 2

APIC NRRU ลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกาย… Read More

Continue Reading

นำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะประกอบการพัฒนาแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

นำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะประกอบการพัฒนาแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศ… Read More

Continue Reading

APIC NRRU เริ่มงานการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 1

APIC NRRU เริ่มงานการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่นครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศ… Read More

Continue Reading

โคราชเมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก

โคราชเมืองเกษตรกรรมยั่งยืนอาหารปลอดภัยโลก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ พื้นที่ปฏิบัติกา… Read More

Continue Reading

ประชุมคณะทำงานบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น 2562

ประชุมคณะทำงานบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น 2562  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU)… Read More

Continue Reading

ต้อนรับ นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่

ต้อนรับ นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (A… Read More

Continue Reading