ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการจัดทำหลักสูตรขนมไทยเพื่อสุขภาพ

 

APIC NRRU บริการวิชาการ กับโครงการค่ายเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านวังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ (APIC NRRU) เตรียมลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอลำทะเมนชัย ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561

ข่าวเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร